Zacharie (Paris, BnF, Latin 14397 f.276v)

Data source