Zacharie (Paris, BnF, Latin 502 f.213v)

Data source