Saint Grégoire I (Paris, BnF, Latin 2287 f.1v)

Data source