Isaac Argyrus (1312?-1373?) : In Aristotelis librum de interpretatione [Grec].

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.1498

Source des données

  • Pinakes