Varia (Grammatica) [Grec].

 • Autres graphies :
  • Varia
 • Langues : Grec
 • Œuvre associée : Varia (Grammatica)
 • Incipit :
  • Πρὸ πάντων δεῖ γινώσκειν, ὅτι πᾶν ῥῆμα εὐθεῖαν ἐν ἑαυτῷ περιέχει (Source : Pinakes)
  • Πῶς εὑρέθη τὸ ἀλφάβητον ἤγουν τὰ κδ´ γράμματα ἐκ τῆς ἐτυμολογίας (Source : Pinakes)

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.1276

Source des données

 • Pinakes