Varia (Versus et epigrammata) [Grec].

 • Autres graphies :
  • Varia
 • Langues : Grec
 • Œuvre associée : Varia (Versus et epigrammata)
 • Incipit :
  • ΝΑΙ ΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ (Source : Pinakes)
 • Explicit :
  • ΤΟΙΣ ΟΡΩΣΙ ΠΡΟΔΕΙΚΝΥΕΙ (Source : Pinakes)

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Barb.gr.587

 • Note : Poema anonymum ; cf. Maximi Confessoris Ambigua ad Thomam una cum epistula secunda ad eundem (CCSG 48), ed. B. Janssens, Turnhout-Leuven 2002, pp. XLIX-L. (Source : Pinakes)

Source des données

 • Pinakes