In Luc.: capitula [Grec].

  • Autres graphies :
    • In Luc.: capitula
  • Langues : Grec
  • Œuvre associée : In Luc.: capitula
  • Explicit :
    • πδʹ(!) περι Κλεοπα. (Source : Pinakes)

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.2398

  • Note : inc. = ed. (Source : Pinakes)

Source des données

  • Pinakes