Évagre le Pontique (0346-0399) : Skemmata (CPG 2433) [Grec].

Manuscrits portant ce texte (2)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.653

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.703

Source des données

  • Pinakes