38164 résultats

France, Paris, Bibliothèque Mazarine, Inc 935

 • Édition :
  • RHASIS (Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al-Rāzī) : [Liber ad Almansorem sive Tractatus medicinæ I-X. Extrait :] Liber nonus ad Almansorem. PETRUS de TUSSIGNANO : Receptae super Nonum ad Almansorem. Venise (Vénétie, Italie) Otino Luna (imprimeur, 14..-15..), xii. Cal’. Augusti [21 VII] 1497

Imprimés anciens

France, Paris, Bibliothèque Mazarine, Inc 942

 • Édition :
  • RHASIS (Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al-Rāzī) : Liber ad Almansorem sive Tractatus medicinæ I-X. RHASIS (Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al-Rāzī) : Liber divisionum. RHASIS (Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al-Rāzī) : De Ægritudinibus juncturarum. RHASIS (Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al-Rāzī) : De Ægritudinibus puerorum. RHASIS (Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al-Rāzī) : De Secretis, sive aphorismi. RHASIS (Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al-Rāzī) : Antidotarium. RHASIS (Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al-Rāzī) : De Præservatione ab ægritudine lapidis. RHASIS (Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al-Rāzī) : Introductorium medicinæ. RHASIS (Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al-Rāzī) : De Sectionibus et ventosis. RHASIS (Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al-Rāzī) : Synonyma. RHASIS (Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al-Rāzī) : De Animalibus. Tabula de herbis medicis. MESUE l’ancien (Abū Zakarīyā Yuḥannā ibn Māsawayh): Aphorismi. MOÏSE ben MAIMON: Aphorismi. HIPPOCRATES: Secreta. HIPPOCRATES: Prognosticatio secundum lunam. HIPPOCRATES: Capsula eburnea. HIPPOCRATES: De Humana natura. HIPPOCRATES: De Ære et aqua et regionibus. HIPPOCRATES: De Pharmaciis. HIPPOCRATES: De Insomniis. AVENZOHAR : De Cura lapidis. Venise (Vénétie, Italie) Boneto Locatello (14..-15..), Ottaviano Scoto (14..-14..?), 1497

Imprimés anciens

France, Paris, Bibliothèque Mazarine, Inc 943

 • Édition :
  • FENOLLAR (Bernat de) : Lo Procés de les olives fet per alguns trobadors [Bernat de Fenollar, Jaume Gassull, Joan Moreno, Narcis Vinyoles, Baltasar Portell]. GASSULL (Jaume) : Lo Somni de Joan Joan. Valence (Valence, Espagne) Lope de la Roca (14..-14..?), I) 14 X ; II) 25 X 1497

Imprimés anciens

France, Paris, Bibliothèque Mazarine, Inc 952

 • Édition :
  • [Biblia :] Biblia cum summariis concordantiis. BRUNUS (Gabriel) : Tabula alphabetica ex singulis libris et capitulis totius Bibliae. Interpretationes Hebraicorum nominum. Lyon (Rhône, France) François Fradin (1470?-1537), Jean Pivard (14..-15..), Ad decimum Kalendas Ianuarias [23 XII] 1497

Imprimés anciens

Ma sélection 0